عامر و محمد روهنده البوم شاه پریون

0
76

این اثر در سال ۱۳۸۴ به صورت کاست خریداری شد که بنا به اذعان برخی صدای دیگر هنرمند عامر نیست. عکس روی جلد نوار اصلی اثر می باشد که از آرشیو پیدا شد

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here