فرقه غربا بحرینی محلی هرمزگانی

0
187
  • فرقه غربا بحرینی محلی هرمزگانی
  • انتخاب نام ترانه سلیقه ای می باشد و بنا به گفته خود صاحب اثر نام خاصی ندارد و فولکوریک محلی به صودت ترانه اجرا شده است
Download

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here