مصطفی خضری

0
113

 در مهرماه ۱۲۹۸ شمسی در اوز به دنیا آمد و از وی اشعار متنوعی

به گویش اوزی باقی مانده است . نوع کار وی ترانه سرایی است و تقریبا بیشتر آنچه که از وی باقی است ؛اشعاری است که آن مرحوم بر روی ترانه های معروف محلی ودر بعضی از موارد بر روی ترانه های خوانندگان مشهور مانند پوران ساخته است .خود آن مرحوم در حاشیه اشعارش قید کرده است که بر وزن فلان ترانه سروده است

بعضی از ترانه هایش مدتها زمزمه مردم بود مانند ترانه :

 فصل بهار تک اوز خداک چد باصفای

که بروزن ترانه معروف پوران با این مطلع سروده است:

بس که به یاد تو زدم باده خرابم هنوز

مرحوم خضری غزل و مثنوی هم سروده است و اشعاری به فارسی هم دارد که جالب توجه است .

مصطفی خضری در سن هشتاد سالگی در شیراز در گذشت ودر یازدهم خرداد ماه ۱۳۷۸در اوز به خاک سپرده شد .

کتابی تحت عنوان ( اشعاری با گویش اوزی ) از  اشعار گویشی او نیز در سال ۱۳۸۶ منتشر شد.

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here