متن ترانه اولین دت

0
275

اولین دت، اولین زن، اولین یارم تو بسش     اولین گل بوته ی غم اولین خارم تو بسش

از مه لحظه ی که نگاهم اَ چش مست تو واکت  هستی و بـود و نـبودم اَ زر دست تو واکت

راحت جونم تو هش، دین و ایمونم تو هش     لیلی نامهربـونـم، روح و مـجـنـونـم تو هش

بهترین کار مو هش تو، آخرین یار مو هش تو    اولین مهتاب روشن ته شو تار مو هش تو

مو خـزون انـدر خـزونـم، تو بـهـار اندر بهارش   مو چـون خـار بـیابـون، تو گل سـرخ انارش

«ابراهیم منصفی»

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here