متن ترانه فریال

0
2895

فریال دلـم و بارن، تـه چشم پر از غبارن       تو مـحـبـتـی مه واکن، که نه رسـم روزگارن

گـل نـازم گـل نـازم، فـریـال دل نـوازم       مـو گـدای محـفل تو، تو بـگـی دست نیازم

نـازنـیـن چـه روزگارن، زندگی چون قمارن      بود و هسـتی ام شه لانه، اِ خزون بی بهارن

چه بگم شووم سیاه بی، تا که مهتابم فنا بی      یا که عشقم هوسی دن، یا که تحمیل قضا بی

چـرا عـزم سـفر اتـکا، دل مو بی خـبر اتـکه      تـه چـش پـر از گریـخـم، پـر آب حسرت اتکه

کـلمات شـاعـرانه، نـغـمه هـای عاشـقانه       هـمـه یـادگاری از تو، تـه دلـم بـی جـاودانـه

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here