متن ترانه بی بی

0
3834

بی بی
بی بی، بی بی خـیـلـی مست بده انـدو اَ بستک دست و دست بده خاطرش می دن بـشتر از جـونـگم اَ جـایـی رفـتـه که خـیلی پست بده
یک روزی می دن ز بـهر دلـبـری هرچـه خـطـر دن به جـانـم امـخـلـی آرزو اُمـدن کـه تـو بـش یـار مـو تـو مـو ول اتـکـو چـدش با دیگری
در پـشـت کـانـال، خـیـابـان مـطـار یک خلقی جمع دن، ماشین و قطار موکس که شونگ دی که باهم خش گپن در جـایـی که بـاهـم شـونـگ دن قرار
پژو سوارن و موبایل شه ته دست عشقش زیادن انگار سکران و مست مـوگـه اَ چـرخـن تـه کـیـچـن دراز هـر روزی با تـی پـیمانش شه بست
«عزیز سالمین»

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here