• تبلیغات شما در سایت با بازدهی و بازدید بالا
  • تبلیغات شما در شبکه مجازی اینستاگرام
  • طراحی تیز تبلیغاتی
Design

DesignAnimation

طراحی تیزرهای تبلیغاتی شما برگرفته از محتوای سمعی و بصری تمام انیمیشن در زمان های ۳۰ تا ۶۰ ثانیه مناسب شبکه های مجازی

100%
Photoshop , Illustrator, After Effects, Premiere, Final Cut
112
Customers